Bộ Thông tin và Truyền thông xác định năm 2023 là năm dữ liệu số

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xác định năm 2023 là năm về dữ liệu số. Đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối, chia sẻ, an toàn dữ liệu, xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia.

Những dấu ấn đáng tự hào trong chuyển đổi số của Đà Nẵng

Năm 2022, tổng doanh thu toàn ngành TT&TT TP ước đạt 34.293 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 132 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ; kinh tế số đóng góp 17% GRDP.

Tỷ lệ dịch vụ công cấp độ 4

06/2022

98.0%

TỶ LỆ DVC CẤP TỈNH, THÀNH ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

TỶ LỆ DVC CẤP QUẬN, HUYỆN ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

TỶ LỆ DVC CẤP XÃ, PHƯỜNG ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

06/2022

100.0%

Nền tảng để các cơ quan, địa phương chia sẻ câu chuyện, bao gồm các ý tưởng, bài học, kinh nghiệm về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, địa phương.

Mới nhất